از طریق نشانی ایمیل Drsadi46@gmail.com و یا همراه 09199910049  آماده دریافت نقطه نظرات سازنده شما هستیم.

مهندس سعدی دانش آموخته دکتری کارآفرینی